בעקבות מועד הבחירות: חבר הכנסת דוד ביטן מקדם הצעת חוק שקובעת שעובדי ועדת הבחירות המרכזית יקבלו העלאה של חמישים אחוזים נוכח הסמיכות לקיץ. בשל כך תקציב ועדת הבחירות המרכזית הנוכחיות יהיה גדול ב-35% מהתקציב בבחירות הקודמות

הוועדה המסדרת בניהולו של הכנסת אישרה היום פטור מחובת הנחה להצעת חוק הבחירות לכנסת ה-22. בדיון שנערך הערב הוועדה קיבלה את בקשת ח"כ דוד ביטן והעניקה פטור מחובת הנחה להצעת חוק שמביא הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות שתנהל את הבחירות הקרובות). בכנסת מציינים כי הבקשה הוגשה על דעת כל סיעות הבית וכי על הצעת החוק חתומים נציגי כל הסיעות.

הצעת החוק קובעת כי נוכח הסמיכות שבין שתי מערכות הבחירות וכדי לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת להתמודד עם קשיים מנהליים ולוגיסטיים שונים, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לעניין הבחירות הנוכחיות שיאפשרו לוועדת הבחירות המרכזית לקיים את הבחירות ללא תקלות.

על החוק מוצע לקבוע כי רשויות ציבוריות לא יוכלו למנוע מעובדיהם שהועסקו ע"י ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה-21, לעבוד בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22, ככל שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת תידרש לעובדים אלה והעובדים יסכימו לכך. כ"כ מוצע לקבוע הוראות שימנעו את פיטוריו או פגיעה בתנאי העסקתו של עובד שיענה לפנייה.

נוכח סמיכות מערכות הבחירות וחופשת הקיץ הקרבה, מוצע לאפשר קביעת תמריץ להעסקת עובדים. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה רשאי לקבוע העלאה אחידה לכלל העובדים בשיעור של עד 50% מהשכר שנקבע לעובדים בוועדת הבחירות לעניין מערכת הבחירות הקודמת.
עוד מוצע, כי תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יהיה שווה בהיקפו ובחלוקתו לסעיפים לתקציב הבחירות לכנסת ה-21, בתוספת 35%.

בעקבות הזמן הקצר עד הבחירות, מוצע לקבוע הוראות מקלות שיאפשרו גמישות רבה יותר בתחום המכרזים. מוצע להגדיל את סכום ההתקשרות שלגביה קיים פטור ממכרז מ-50,000 שקלים חדשים ל-120,000 ₪. ולהסמיך את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקבוע הוראות מיוחדות בתחום דיני המכרזים לעניין מועדים ודרכי פרסום.
 
בתוך כך הוחלט בדיון שנערך הערב, כי ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) ימלא את מקומו של יו"ר הכנסת בהיעדרו מהארץ בין התאריכים ט"ו סיוון – 18 ביוני עד כ' בסיוון 23 ביוני 2019. כ"כ הוועדה אישרה את בקשת יושב-ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני, ז' בסיוון התשע"ט-10.6.2019 אסרו חג שבועות.