כן בנט דונט ווארי, אתה כבר יכול להתרווח בסלון עם נוף ההרים והגבעות שאתה זוכר מהשומרון.
לך טטייל לך במערת המכפלה וקרית ארבע.
תחזור לחיי ההתנחלות קצת תזכר שפעם היית יהודי אמיתי.