הממונה על התחרות אישרה היום את המיזוג בין רשתות השיווק הקמעונאית נתיב החסד ובר כל בכפוף למכירת 4 סניפים. הממונה קבעה תנאים שנועדו להבטיח כי הליך המכירה יאפשר לכל קונה פוטנציאלי העומד בדרישות התנאים להציע הצעה

אושר בתנאים המיזוג בין רשתות המזון נתיב החסד וברכל. הצדדים יחויבו למכור 4 סניפים לפני שיוכלו לבצע את המיזוג.

הממונה על התחרות אישרה היום (חמישי) את המיזוג בין רשתות השיווק הקמעונאית נתיב החסד ובר כל בכפוף למכירת 4 סניפים.

בחינת המיזוג העלתה כי נתיב החסד ובר כל מתחרות זו בזו בתחום המכירה הקמעונאית של מזון ומוצרי צריכה בשמונה ישובים והן פונות בעיקר לאוכלוסיה מהמגזר החרדי.

לאחר בחינה מעמיקה של עסקת המיזוג החליטה הממונה לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים שיחייבו מכירת שלושה סניפים בבני ברק וסניף אחד ביישוב רכסים לרוכש או רוכשים שאינם קשורים לחברות המתמזגות, ויש לו או להם היכולת להפעיל את הסניפים שימכרו על מנת להתחרות בחברות המתמזגות. התנאים מחייבים שהמיזוג לא יצא לפועל טרם מכירת החנויות.

הבדיקות שנעשו ברשות העלו חשש לפיו הרשת הממוזגת תהיה בעלת נתח שוק משמעותי במספר אזורים בבני ברק וביישוב רכסים ולפיכך המיזוג עלול להביא לפגיעה בתחרות ובצרכנים באותם אזורים, בייחוד עבור צרכנים שאין ברשותם כלי רכב.

בשל כך, התנתה הממונה את אישור המיזוג בכך שהצדדים ימכרו חלק מהחנויות לצד שלישי שיאושר על ידה. מכירת חלק מהחנויות לידי צד שלישי צפויה לשמור על התחרות ולאפשר לשחקנים חדשים להיכנס לתחום הקמעונאות והשיווק באותם אזורים שעלה חשש לפגיעה בתחרות. התנאים מחייבים כי הרוכש או הרוכשים יהיו בעלי ידע, מומחיות ויכולת בתחום הרלוונטי של החברות המתמזגות.

הממונה קבעה תנאים שנועדו להבטיח כי הליך המכירה יאפשר לכל קונה פוטנציאלי העומד בדרישות התנאים להציע הצעה לרכישת החנויות הנמכרות וכן תנאים שנועדו להבטיח שהקונה שירכוש את הסניפים ימשיך להפעילם למשך פרק זמן משמעותי, לרבות התחייבות לפיצוי מוסכם בגין הפרת ההתחייבות להפעלת הסניפים.

כאמור, התנאים מחייבים כי הצדדים לא יבצעו את המיזוג עד שמכירת החנויות תושלם.

 

קשיים כלכליים? רשת בר כל תימכר למתחרה – נתיב החסד