בתגובה שפרסם, עורך הדין עמית חדד המייצג את ראש הממשלה בהליך השימוע הוא טוען "בשבוע שעבר פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וביקשנו: תדחה את מועד השימוע. הוא סירב. אנחנו חושבים שיש נימוקים כבדי משקל שמצדיקים את דחיית המועד"

פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו – עורך הדין עמית חדד מתייחס בשעה האחרונה לשאלה האם יתייצב נתניהו לשימוע בתיקיו ואומר כי אכן נתניהו יתייצב לשימוע אצל היועץ המשפטי לממשלה בצום גדליה כפי שנקבע. יחד עם זאת הוא מביע תרעומת על פרק הזמן הקצר שניתן לו להכין את כתב ההגנה לשימוע.

בתגובה שפרסם, אומר חדד "בשבוע שעבר פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וביקשנו: תדחה את מועד השימוע. הוא סירב. אנחנו חושבים שיש נימוקים כבדי משקל שמצדיקים את דחיית המועד".

"קיבלנו את החומר. התחלנו לקרוא אותו. עשרות הודעות חסרות. עשרות מסמכים חסרים. אם הם לא נמצאים אצלנו, אי אפשר לקרוא אותם. דבר שני, בניגוד לכל איש ציבור אחר, ועדת ההיתרים מסרבת לתת לראש הממשלה אפשרות להסתייע בחברים למימון ההגנה המשפטית שלו. זה אומר שרק אני נמצא כדי לייצג את ראש הממשלה".

עמית חדד הוסיף, "אדם אחד שאמור לקרוא כל כך הרבה חומר חייב יותר זמן. לכן פנינו ליועמ״ש ואמרנו לו: אנחנו נגיע לשימוע, אבל היה נכון לשקול מחדש את המועד ולדחות אותו".