יש למישו אינטרס לעלות כתבה כל כמה ימים על המקרה הספציפי, בתוספת תמונה של הנאשם ?