אז למה הפריפריה מצביעה לו ?
אם כבר הם ימניים שיצביעו לאיחוד הימין
ובכלל השמאל יתקוף בעזה הרבה יותר חזק.