אולי בכל פעם שמקצצים בתקציבים חיוניים יקצצו כמה אחוזים מהמשכורות השמנות של חברי הכנסת שירגישו על בשרם את מצוקת העם