בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה… הכל דיבורים. בשטח נאדה. נישטו.
אויכטי געזאגט.