ימח שמם הערבים
אל תכניסו להם כלום לא חשמל לא גז לא מים או שתכניסו אבל שהכל יהיה מחובר…..