אני לא מבין. הוא הפך להיות בולשביקי או הוגנוט?
ההוגנוטים לפני 400 שנה היו הולכים עם זקנים. הם היו גרים בצרפת. אבל מה הקשר בין אלה ליהדות? לכן אם אהוד ברק החליט לגדל זקן הוא חייב להתקין כיפה לראשו לפחות. אחרת הוא נמשל לאומות.