יאיר לפיד ואתה לא זרקת מעל מיליון קולות לפח, מה זה נותן לך 35 מנדטים באופוזיציה,??