הלוואי שיסגרו את המיסיון היהודי הידוע לשימצה בשם הסוכנות היהודית שפעולותיהם בחו"ל הם בעיקר רפורמיות וקונצרבטיביות שזה מכה קשה ליהדות וההלכה וכל התורה מסיני ורצון השם.