גנץ זה נכון שכתוב אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני- לידיעתך ולהרחבת דעתך הכוונה היא לבית המקדש = מדינת הלכה.
אני מבינה שאתה הולך לשמור את ההלכה ואת מדינת ההלכה.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שהגעת למסכנה זו.
תודה לך.