צודק בהחלט.כנופיה של נוכלים רוצים להפיל איש צדק ויושרה. רון קובי צדיק לעומתכם