התגובה של הליכוד לא משהו…
אבל לא כ"כ הצלחתי להבין מה לא בסדר, משפטית, מהדברים שנאמרו בחקירה.