המשטרה הודיעה על הקמת יחידה לשוויון מגדרי ולמגוון תרבותי – שתפקח לראשונה על תלונות הציבור בנושא שיטור יתר. המשטרה: הקמת היחידה באה בעקבות השיח עם הנהגת בני העדה האתיופית והיא תפעל לגיוון שורות המשטרה

בעקבות השיח עם הנהגת יוצאי אתיופיה וכחלק מהליכי השיטור הרב-תרבותי במשטרת ישראל, החליטו השר לבט"פ ארדן ומ"מ המפכ"ל ניצב מוטי כהן להקים את היחידה לשוויון מגדרי ולמגוון תרבותי אשר תהיה אמונה על קידום ופיתוח הכשירות התרבותית במשטרה, ועל מתן כלים לשוטרים בכדי לשפר את הממשק עם אוכלוסיות מיוחדות בחברה הישראלית, כל אחת על פי תרבותה הייחודית.

היחידה החדשה תהיה כפופה ישירות למפכ"ל המשטרה, וזאת על מנת לחזק ולהרחיב את השפעתה בתוך הארגון והיא תחליף את יחידת יועצת המפכ"ל לענייני נשים שתאורגן מחדש ותורחב כך שתכלול את נושא הרב תרבותיות. ביחידה יוקם מדור חדש- מדור תודעה ופיתוח, שבראשו יעמוד קצין בדרגת סגן ניצב. לטובת הקמת היחידה החדשה הוקצו 10 תקנים חדשים, 4 תקנים במטה היחידה והיתר במחוזות.

מיד עם הקמתה, היחידה תפעל לגיבוש מדיניות, לכתיבת נהלים ופקודות ולמיסוד תהליכי עבודה, שמטרתם חתירה לגיוון תרבותי בשורות המשטרה, באופן שישקף טוב יותר את החברה הישראלית ואת צרכי האוכלוסיות בחברה.

בנוסף, היחידה תסייע בפיתוח תכניות הכשרה וחינוך, תאתר חסמים במשטרה לקידום אוכלוסיות ייחודיות, תקדם הסברה פנים-ארגונית וחוץ-ארגונית בתחום המאבק באי שיויון מגדרי או תרבותי, תפקח על הטיפול בתלונות ציבור בנושא שיטור יתר, שוויון מגדרי ורב תרבותיות במשטרה ותפעל למימוש יעדי הגיוס מקרב אוכלוסיות ייחודיות.

השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן: "אנחנו מקימים היום יחידה משטרתית שתפעל לעקור מהשורש כל גילוי של אפליה היכן שהוא קיים במשטרה ותפקח על הטיפול המשמעתי כדי לוודא שכל התנהגות פסולה של שוטר תטופל בחומרה. משטרת ישראל שייכת לכלל אזרחי המדינה ולכל חלקי החברה ועלינו לוודא שההרכב האנושי במשטרה משקף את המגוון החברתי בישראל והשוטרים פועלים אל מול האוכלוסיות השונות על בסיס היכרות קרובה עם תרבותן ומנהגיהן".

מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן: ״משטרת ישראל היא משטרה של כל אזרחי מדינת ישראל. משרתים בה בני כל העדות והדתות, שוטרים ושוטרות, כתף אל כתף בכל קשת התפקידים. משטרת ישראל הינה הארגון שביצע את התהליכים המשמעותיים ומרחיקי הלכת ביותר במגזר הציבורי כולו במטרה להגביר את שוויון ההזדמנויות בארגון ואת הכשירות הרב-תרבותית של המשרתים בו, ועלינו להמשיך לצעוד בדרך זו. הקמת היחידה מהווה נדבך נוסף במימוש החובה המוטלת על כולנו לקידום ערך השוויון, הרעות והערבות ההדדית ולהבטיח כי פני המשטרה ימשיכו לשקף את פני החברה כולה על כל גווניה ומרכיביה״.