מר ברח ההזוי והזגזגן .. שמאלן הזוי שמתנצל בפני מחבלים טרריסטים רוצה חלילה להנהיג אותנו