לא היו ציפיות משפיר וברק-המתחמק מכל שאלה. אבל הורוביץ איכזבת שתחברת לאיש הזה שרק מביע שנאה ופילוג זאת האג'נדה שלו. ירדתם כל כך נמוך. בושה