הרב ליצמן הינו סמל האנושיות. הוא מייצג אותנו בכבוד ואנו גאים בו. לכן כנראה קפץ עליו קנאתם של שונאינו. חזק ואמץ וה' יהיה בעזרך.