יהיר לפיד הרשע עוכר ישראל הסגן של מר חולדא שטורםת בשר כלבים . שני טמאים הזויים שמשלימים אחד את השני . שני יצורים תומכי פריצות ונישואים של גבר עם זקן וגבר שני בלי זקן . אלו הם נשיאי דור המבול מיסדי סדום ועמורה