אל תדאגו כמו בדרך כלל, הבג"ץ יוציא את העוקץ, זה מה שקורה כשלא משנה מי עולה בבחירות, המיעוט השמאלני הקיצוני שולט