השר מהליכוד פנה לפרקליט המדינה בדרישה לחקור את ראש הממשלה לשעבר שהשתלח במבקר המדינה: "נדרשת בפעולה מהירה ונחרצת של רשויות אכיפת החוק על מנת שלא יווצר הרושם שאמירות מן הסוג הזה הינן שיח מקובל"

שר התיירות וח"כ יריב לוין מ'הליכוד' פנה היום לפרקליט המדינה שי ניצן בדרישה לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בעקבות השתלחותו במבקר המדינה מתניהו אנגלמן. "אני מבקש לפנות אליך בנושא שבנדון ולהגיש בזאת תלונה נגד מר אהוד ברק בגין העלבת עובד", כותב לוין לניצן.

לוין מצטט את סעיף 288 לחוק העונשין הקובע כי, "המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים".

לדברי לוין, "סעיף זה משקף את גישתו של המחוקק, לפיה עובד הציבור, המשרת את הציבור, חשוף יותר מאחרים לביקורת על מעשיו, ולכן זקוק להגנה מיוחדת מפני גלישתה של הביקורת להעלבה אישית, ולא די לו בהגנה הניתנת לכלל התושבים, למשל באמצעות דיני לשון הרע. דבריו המסיתים והחמורים של מר ברק הינם על פניהם העלבה אישית של עובד ציבור, והלבנת פניו ברבים".
 
"נדמה שלא יכול להיות חולק כי במידה ואמירה כמו זו של מר ברק, אשר נאמרה בתחנת רדיו אשר רבים מאוד מאזינים לה, תעבור לסדר היום, הרי שפירושו של דבר ריקון הוראת סעיף 288 לחוק העונשין מכל תוכן. אדגיש, כי אין מקום לאמירות אישיות מסוג זה, להבדיל מביקורת על מוסד או אדם מסויים לגופו של עניין, ביקורת שהינה חיונית וחשובה. הטחת עלבון אישי ואמירה כפי שהשמיע מר ברק, איננה יכולה להיחשב בשום מקרה ונסיבות כביקורת לגיטמית לגופו של עניין".

לסיום כותב לוין כי, "נוכח העובדה כי אנו בעיצומה של מערכת בחירות, קיימת חשיבות מיוחדת בפעולה מהירה ונחרצת של רשויות אכיפת החוק בעניין זה, על מנת שלא יווצר הרושם שאמירות מן הסוג הזה הינן שיח מקובל, בפרט בתקופה זו. הנני מודה מראש בעד טיפולך בעניין זה".

לוין אמר בצהריים כי, "פניתי לפרקליט המדינה שי ניצן על מנת שיפעל לנקיטת הליכים נגד אהוד ברק בעקבות דבריו החמורים נגד מבקר המדינה. השמאל נוהג גם הפעם בצביעות גדולה כאשר מצד אחד רוממות שלטון החוק והגיבוי לרשויות אכיפת החוק בפיהם ומהצד השני, ברגע שמבקר המדינה מקבל החלטה עניינית שאינה מוצאת חן בעיניהם, מגיעה השתלחות פרועה וחסרת רסן שהיא בגדר העלבת עובד ציבור כמשמעותו בחוק העונשין".