אולי עוד הפעם פרצו לו לפל
או שאפילו איראן הדליפה ליש עתיד