למה לא מזמנים אותי לחצי השני של הפגישה? אני ממש כועס!!! אולי אני ידליף נגד גנץ בתגובה למהלך הזה