הוא לא אמר את זה כבר אתמול ושלשום? באמת לא הבנתי מה ההברקה