חברים – אל תצביעו לליצמן כי הוא יישאר באופוזיציה
כי נושא השבת לא יסודר…