מדינה בטמטום. כל היום עסוקה ברכלנות הסתה והשמצות.
אין דברים חשובים?
מישהו מדבר על דברים חיוביים שאפשר לעשות במדינה?