ראינו את שקד ובנט, אחים של לפיד… פתאום רוצים קולות מהחרדים, עלובים