כל חברי ישיבת הקבינט נראים כאילו קמו משנתם לפני דקה. בנט נראה כאילו תלשו אותו ממעמקי מיטת העמינח שלו