אנו מברכים את חיילי השמיים של צבא הגנה לישראל שישמור אותכם השם תלכו לשלום ותחזרו לשלום