הקו הזה שליברמן פועל כדי להפיל את נתניהו מזיק מוציא את החרדים טיפשים
כי האמת לאמיתה שליברמן שונא דת וזה עמוק בד.נ.א. של העליה הרוסית.
החרדים צריכים לקבל את המצב כמות שהוא ולהבין שהם במידה מסוימת שנואים על חלקים גדולים בציבור, ועם יוצאי רוסיה אין מה לדבר.
והעיקר לא להתרגש מזה ולא להראות שנפגעים מהשוטה הזה,
החרדים חזקים בעשייה,וזה הקלף שלהם.
במלחמות המתקשרות האלה הם רק יוצאים פיתה וחבל.