זה מדאיג אותי מה שגדעון סער אמר.
זה נראה שהוא מתואם עם בכירים בבג"ץ.
ובדיוק היום הם יחליטו בעניין התיקים של נתניהו וכנראה אמרו לו תתחיל לפעול מבפנים.
ואנחנו לא נוציא אותו נקיים מבחוץ.