לאחר ששר הפנים אריה דרעי החליט להימנע מקבלת החלטה באשר להמשך כהונתו של ראש עיריית טבריה רון קובי, השימוע להדחת ראש עיריית טבריה רון קובי ייערך כבר ביום שלישי בשבוע הבא בפני מנכ"ל משרד הפנים ובכירים נוספים.

לאחר החלטת בג"צ והעברת הסמכות לשר אחר, השימוע להדחת ראש עיריית טבריה רון קובי ייערך ביום שלישי בשבוע הבא, בפני מנכ"ל משרד הפנים ובכירים נוספים. המלצתם תועבר לחתימת אחד משרי הממשלה לאחר שדרעי העביר את הסמכות בעניין. זאת בעקבות טענתו של קובי כי דרעי נמצא ב'ניגוד עניינים' לקבלת החלטה בעניינו.

כזכור, בג"צ ביטל את הדיון שנקבע ליום ראשון הקרוב בעניינו וקבע כי מנכ"ל משרד הפנים יעביר את המלצתו להכרעתו של השר שיקבל את סמכות במקומו של שר הפנים לטיפול בנושא. לאחר שבג"צ קיבל את הודעת המשיבים כתב: "רשמנו לפנינו את הודעת המשיבים, כי שר הפנים החליט להימנע מקבלת החלטה באשר להמשך כהונת העותר לפי סעיף לפקודת העיריות וכי בהמשך לכך תתבקש הממשלה, באישור הכנסת לקבל החלטה על העברת הסמכות באשר להמשך כהונת העותר, ולשם החלטה זו בלבד, לידיו של שר אחר".

"על מנת למנוע אי הבנות ומחלוקות נוספות, רשמנו לפנינו כי הליך השימוע יתקיים כנדרש ובהקדם האפשרי", כתבו השופטים בהחלטתם. "לקראת הליך השימוע, יתאפשר לעותר ולחברי המועצה להעביר התייחסות בכתב בנוגע לגורמים שהובילו לאי-אישור תקציב הרשות".

בהמשך יתקיים שימוע בעל פה לרון קובי לפני מנכ"ל משרד הפנים, הממונה על המחוז, נציג האגף לתקצוב ופיתוח במשרד הפנים ונציג הלשכה המשפטית במשרד. לאחר השימוע יעביר מנכ"ל משרד הפנים את המלצתו להכרעתו של השר אליו תועבר סמכותו של שר הפנים.

השופטים סיכמו את החלטתם וביטלו את הדיון שהיה אמור להתקיים ביום ראשון. "לאור האמור לעיל, אנו מורים על מחיקת העתירה ועל ביטול צו הביניים – הדיון הקבוע ליום 2019.12.1 – בטל".