מקווה שאנחנו לא נתקפל לבקשתם ולא נאמין לשקריהם.
החמס צריכים לשקם את עצמם ולחדש את החימוש שלהם.
מספיק להקשיב ל"מומחים ,יועצים ופרשנים" וללכת לפי השכל הישר .
חמס, הרשות, הג'הד ועוד שמות הסיגו על ידי פיגועים וטרור את גוש קטיף וכל החלקים ביהודה ושומרון בשם הסכם אוסלו הארור.
הם ימשיכו ולא יפסיקו עד אשר יכלו את שונאי ישראל.

אלה אם כן לא נכנע ונשמע לאלוהים וננחל את ארץ ישראל המובטחת לנו .
שבת שלום.