נשיאת בית המשפט העליון: "איש מאיתנו אינו חף מטעויות ועל כן נדרשים מנגנוני בקרה ופיקוח, אך בין מנגנונים כאלה ובין ביקורת שלוחת רסן החותרת תחת הלגיטימיות של מוסדות משפטיים, תוך הטלת דופי אישי, חסר שחר וחסר אחריות, רב המרחק"

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות התייחס הערב לביקורת על מערכת המשפט ואמר כי, "הכותרת שנבחרה לכנס השנה היא – 'כיצד יש להגן על ערכי המשפט הציבורי ומוסדותיו?'. הצבת השאלה הזו במרכז הכנס מלמדת על הדאגה של מארגניו מן המתקפות על ערכי המשפט הציבורי ועל המוסדות המשפטיים של מדינת ישראל. למרבה הצער, אירועים והתבטאויות מהתקופה האחרונה מלמדים כי לא מדובר בדאגה משוללת יסוד".

בנאום כינוס של העמותה למשפט ציבורי אמרה חיות כי, "שלטון החוק והמשפט איננו "שלטון המשפטנים". השופטים, המשפטנים בשירות הציבורי ובכללם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, וכל יתר גורמי אכיפת החוק המופקדים מתוקף משרתם על משמר שלטון החוק, עושים זאת באמונה, במקצועיות ומתוך תחושה עמוקה של שליחות. וגם גורמים אלה כולם כפופים כמובן לחוק ולעקרון שלטון החוק. ביטוי לכך ניתן למצוא למשל בסעיף 11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה"".

חיות הודתה שמערכת המשפט "טועה", אך דחתה את ההאשמות ותקפה את המבקרים: "ככל בשר ודם איש מאיתנו אינו חף מטעויות ועל כן בהחלט נדרשים מנגנוני בקרה ופיקוח גם על כל אחד ממשרתי הציבור שהזכרתי. אך בין מנגנונים כאלה ובין ביקורת שלוחת רסן החותרת תחת הלגיטימיות של מוסדות משפטיים במדינת ישראל, תוך הטלת דופי אישי, חסר שחר וחסר אחריות במשרתי הציבור הללו, רב המרחק".

לדבריה, איבוד האימון במערכת מסוכנת, "התנהלותה התקינה של החברה הישראלית אינה יכולה להיות תלויה בהצבת שוטר בכל פינת רחוב, אלא בכך שמרבית האזרחים מצייתים לחוק רוב הזמן – הם נמנעים מיישוב סכסוכים בצורה אלימה, הם מכבדים חוזים ומאפשרים את קיום הכלכלה ומערכות השוק והם מקבלים את הכרעות בתי המשפט ומצייתים להן. כאשר מתערער אצל האזרח האמון במערכות החוק, מתערערת האפשרות להגן על זכויותיהם של פרטים בחברה, מתערער הסדר החברתי ותחושת הביטחון של הפרט נפגעת".

"כמשפטנית ישראלית אני מאמינה כי ערכי המשפט הציבורי ומוסדותיו היכו שורש איתן בחברה שלנו, אך במענה לשאלה שהוצגה ככותרת הכנס והיא – כיצד יש להגן על ערכים ומוסדות אלה, אשיב כי הנחלת ערכי המשפט הציבורי ובראשם עקרון שלטון החוק, כערכים חברתיים בכל תחומי חיינו – בחינוך, בכלכלה, בביטחון, בתרבות, באיכות הסביבה ובפיתוח הארץ – היא בעיניי הערובה להגנה עליהם", דברי נשיאת בית המשפט העליון.