לא יאומן איזה צחוק עושים ראשי הצבא מהתפקיד שניתן להם ומטים את האינטרס הביטחוני לטובת האינטרס האישי שלהם ולכן אם צה"ל עדין נקרא צבא חזק זה רק בגלל שיש לצה"ל אבא אוהב בשמים שמגן עלינו מפני ראשי הצבא
עצוב אבל אמיתי