שופט העליון יצא נגד האקטיביזם השיפוטי שהביאה עימה עילת הסבירות והציע לשנותה כך שהיא תופעל רק כלפי דרג הפקידות במדינה ולא כלפי החלטות של נבחרי ציבור כיוון ש"הן על-פי רוב החלטות המשקפות תפיסת עולם ערכית ומקצועית"

שופט בית המשפט העליון נעם סולברג קורא למערכת המשפט לצמצם את התערבותה בהחלטות הממשלה: "החלטות המתקבלות על-ידי דרג נבחר – ממשלה, שרים, ראשי רשויות – הן על-פי רוב החלטות המשקפות תפיסת עולם; תפיסת עולם ערכית, תפיסת עולם מקצועית. לעתים עוסקות ההחלטות בסוגיה נקודתית, לרוב עניינן בהתוויית מדיניות הנושאת עמה משמעויות רוחביות. עובדה זו כשלעצמה, אינה מחסנת החלטות אלו מפני ביקורת שיפוטית. יחד עם זאת, מן הראוי כי אופיין של החלטות אלו יכתיב את היקפה של הביקורת".

"ביקורת שיפוטית המבוססת על עילת הסבירות המהותית, הרחבה, העמומה, אינה הולמת ביקורת שיפוטית על החלטות המשקפות הכרעה ערכית-מקצועית של דרג פוליטי נבחר. היא פוגעת בגרעין הקשה של עקרון הפרדת הרשויות. נעדרים ממנה שני היסודות שעליהם עמדתי לעיל: מומחיות והכשר דמוקרטי. גם הניסיון בשטח מלמד, כי הביקורת נגד השימוש בעילת הסבירות המהותית, מופנית בעיקרו של דבר כלפי אותם מצבים, שבהם מתערב בית המשפט בשיקול דעתו של דרג נבחר".

השפוט הסביר את ההבדל בין התערבות בהחלטות פקידים, לעומת נבחרי ציבור: "אדם שאינו מרוצה מהחלטת הדרג הנבחר, יכול להביע את מחאתו בקלפי; גם 'פוסט' או 'ציוץ' הן אפשרות זמינה ולגיטימית 'להפעיל לחץ' על הגורם הפוליטי הרלבנטי. לעומת זאת, את הפקיד המקצועי – שבכוחו להשפיע באופן מהותי על היבטים שונים של אורחות חיינו – לא האזרח בוחר, קרוב לוודאי שגם לא השר הממונה. כהונתו אינה קצובה בזמן, לרוב יהנה מקביעות. אלמלא ביקורת שיפוטית אפקטיבית על החלטותיו, עלול האזרח למצוא עצמו עומד לפני שוקת שבורה".

השפוט גם תקף את שורת ההתבטאויות באותו כנס שתקפו את הביקורת על מערכת המשפט: "אין לפטור את הגורמים השונים במערכת מעשיית בדק-בית. הציבור שומע שהמערכת קשובה לביקורת; הציבור צריך להשתכנע שאכן כך, ושלא מדובר בדיבור בלבד, כמצוות אנשים מלומדה. בחיל האוויר, בצעירותי, תִחקרנו כל אירוע. הודֵינו בשגיאות, למדנו מתקלות. ממשבר אפשר לצמוח – אומרת לנו המסורת, אומרים לנו המומחים – אבל הצמיחה לא תבוא מאליה; צריך להיפתח, להכיר בטעויות, להיות נכונים לשינוי ולתיקון".

בנאום נרחב בכנס העמותה למשפט ציבורי בישראל על האקטביזים השיפוטי ציין כי, "כמעט ולא דיברתי. משום שב'שמרנותי' אני באמת ובתמים חושב ששופט צריך לדבר בעיקרו של דבר בבית המשפט, בהחלטות ובפסקי דין, וגם זאת רק מה שנחוץ להכרעה. אבל בחלוף 7 שנים מאז, ובהתרגש עלינו מהומה שאנו חווים בעת האחרונה, ומשהוזמנתי לדבר בבמה החשובה הזאת – לא אשמור על זכות השתיקה".

 

דינה זילבר: "נגד מערכת אכיפת החוק מתנהל קמפיין שנאה והסתה"

פרקליט המדינה: "אני שמח שבג"ץ פסל את בן ארי – הגזענות אינה פוסקת"

 

מנדלבליט: "הניסיונות להציג אותנו כמי שרוצים לנהל את המדינה – שטות"

חיות: "כשמתערער האמון במערכות החוק, מתערערת האפשרות להגן"