שיפסיקו לאיים, פשוט יפסיקו לירות, וידאגו שיהיה שקט