היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט במסמך תגובה לעתירה לבג"ץ: "כהונה של ראש ממשלה תחת כתב אישום חמור מעוררת שאלות קשות ומורכבות". מנדלביט הוסיף: "נתניהו לא יכול להתפטר מתפקידו כל עוד הוא עומד בראש ממשלת מעבר"

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט , כותב במסמך תגובה לעתירה לבג"ץ כי כהונה של ראש ממשלה תחת כתב אישום חמור מעוררת שאלות קשות ומורכבות. מנדלבליט השיב לעתירת התנועה לאיכות השלטון שביקשה לפטר את נתניהו או להוציאו לנבצרות וכתב כי אין שום טעם לנקוט בהליך כזה, משום שנתניהו לא יכול להתפטר מתפקידו כל עוד הוא עומד בראש ממשלת מעבר.

מנדלבליט הוסיף כי הוא צפוי לפרסם ביום חמישי את עמדתו בעניין מצבו המשפטי של ראש הממשלה נתניהו העומד גם בראש כמה משרדי ממשלה.

התנועה לאיכות השלטון, שהגישה את העתירה, טענה כי נתניהו צריך להתפטר מתפקידו כראש הממשלה וכן מהמשרדים בראשם הוא עומד. "ראש ממשלת מעבר זמנית שלא קיבלה את אמון הכנסת הנוכחית, לא יוכל לכהן בצלו הכבד של כתב האישום בעבירות החמורות ביותר שיכול לעבור נבחר ציבור, ולצערנו הרב דומה שאין מנוס מהתערבותו של בית המשפט", טענה התנועה בעתירתה.

כזכור, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע כי למרות כתבי האישום שהוגשו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין מניעה שימשיך לכהן כראש ממשלת המעבר. היועמ"ש קבע כי אין כל רלוונטיות להתפטרות ראש הממשלה בתקופת ממשלת מעבר. לדבריו, "משכך, ברי כי במצב דברים של ממשלת מעבר, ממילא לא ניתן לומר שקיימת חובה משפטית על ראש ממשלה להתפטר מתפקידו זה. עמדה דומה אף ניתנה בשנת 1977 בחוות דעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק".

כמו כן, לפי מנדלבליט הוראות חוק יסוד: הממשלה אינן מפרטות באופן ממצה את הנסיבות שעשויות להביא לנבצרות והן טרם לובנו בפסיקות בית המשפט העליון. "לשון החוק ותכליתו מכוונות בעיקרן למצב דברים בו מתקיימות נסיבות, סובייקטיביות או אובייקטיביות, השוללות באופן מעשי את המשך תפקודו של ראש הממשלה", קבע מנדלבליט. הוא הזכיר כי בשנת 2008 בית המשפט מצא כי אין מקום להתערבות היועץ המשפטי לממשלה ויש להותיר את סוגיית הנבצרות הזמנית במישור הציבורי-פוליטי.