יישר כח,אווירת לוחם מגלן בקרייה ,לא מוכן להפסיד כמו שמחנכים חיילים מיחידות מובחרות, ומראה כח שזה מה שהערבים חוששים ממנו, ובקשר לשוק בחברון זה ברור ,רצחו גנבו ויירשו, חוליגנים, איך בית המשפט בכלל יכול להצדיק אותם, והרי זה כיבוש שלהם עלינו ממאורעות תרפ"ט,