אייסינקוט אתה לא הבנת שאתה לשעבר . זהו אתה היית תשאר בפנסייה שלך ואל תכנס בדברים שאין לך מושג ואינך יודע דבר וחצי דבר .