Photo by Yonatan Sindel/Flash90

ליצמן לשרי האוצר והחינוך: התערבו באפליית ילדי החינוך המיוחד במוכש"ר

"נציגי משרד החינוך והאוצר הצהירו כי האפליה אינה חוקית וכי יפעלו לתקנה עוד בשנה זו, או תוך כדי דיוני תקציב 2020. אך בתשובת המדינה הטריה לבג"צ הצהירו נציגי משרד החינוך כי הקימו וועדה במשרד לבחינת הנושא וכי הצפי לסיום עבודתה הוא לפחות שנה"

יו"ר יהדות התורה, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן דורש משרי האוצר והחינוך לבטל את האפליה שלך ילדי החינוך המיוחד במסגרת מוסדות המוכר שאינו רשמי. "במציאות של ממשלת המעבר אין דרך אחרת לפתור את הנושא אלא בהתגייסות משותפת וקביעת דיון אחד ענייני למציאת פתרון", כותב ליצמן.

בעקבות תשובת המדינה לבג"צ שבה מבקשת המדינה שנה להקמת ועדה שתבחן את הנושא מתרעם הרב יעקב ליצמן במכתבו לשרי החינוך והאוצר וכותב: "גם בוועדת החינוך של הכנסת וגם במסמך שהוצג בוועדת הכספים של הכנסת, הצהירו נציגי משרד החינוך והאוצר כי האפליה אינה חוקית וכי יפעלו לתקנה, עוד בשנה זו או תוך כדי דיוני תקציב 2020. אך בתשובת המדינה  הטריה לבג"צ הצהירו נציגי משרד החינוך כי הקימו וועדה  במשרד לבחינת הנושא וכי הצפי לסיום עבודתה הוא לפחות שנה!".

יצוין כי פורום המוכש"ר העומד מאחורי העתירה יחד עם עשרות גני חינוך מיוחד והורים רבים לילדים בגנים, הבהיר למשרד החינוך כי על פי כל האינדיקציות  משמעות הפגיעה בילדים הללו בגיל הרך קשה לאין ערוך ואין לה תקנה. ליצמן הוא הראשון מחברי הממשלה שמצטרף ליוזמתו של ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי שהחתים 61 מחברי כנסת מסיעות  הבית החל בליכוד והבית היהודי וכלה בחברי הרשימה המשותפת  כשכולם דורשים למצוא פתרון לסוגיה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו