Yonatan Sindel/FLASH90

לקראת דיון ואישור במליאה: החוק לפיזור הכנסת אושר לקריאה ראשונה

שלב חמישמי מתוך שמונה: הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22, והצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) אישרה את הצעות החוק לקריאה ראשונה הצעות החוק יועלו לדיון והצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה

הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22, והצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) אישרה את הצעות החוק לקריאה ראשונה הצעות החוק יועלו לדיון והצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה. מדובר בשלב החמישי (מתוך שמונה) בסדרת מעשי החקיקה שפורטו בבוקר, אושר.

הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) עוסקת בהוראות מיוחדות שנדרשות לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לקיים את הבחירות באורח תקין, הוראות שמקבלות משנה תוקף בשל צפיפות המועדים שבין מערכות הבחירות. ההוראות עוסקות בקיצור לוחות זמנים, העסקת עובדים, מכרזים, גילם של מזכירי וחברי ועדת הקלפי, הצבעת שוטרים ואנשי שב"כ, מיסוי שכר עובדי ועדת הבחירות, מימון מפלגות, מקדמות, הלוואות, וסמכויות שופטים שמונו ליו"ר ועדת בחירות אזורי.

עוד קובעת הצעת החוק, כי תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, יהיה שווה לתקציב ועדת הבחרות לכנסת ה-22. כ"כ מוצע ששוטרים ואנשי שב"כ יוכלו להצביע במעטפות כפולות בכל קלפי. ח"כ מאיר כהן מ'כחול לבן' הציע לשנות את שם החוק לחוק חוק התפזרות הכנסת ה-22 והקדמת הבחירות, הצעתו אושרה.

מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית עו"ד אורלי עדס השיבה לשאלות חברי הכנסת ואמרה כי פנקס הבוחרים יגדל בכ-80,000 בעלי זכות הצבעה. עוד אמרה כי קיצור המועדים לא יפגום בתהליך ובעקרונות היסוד של הבוחרים המתמודדים ותוצאות ההצבעה. בהתייחסה לטוהר הבחירות ציינה עדס כי הוועדה הכינה ערכת הגנה הכוללת בין היתר סיירת שבחנה את טוהר הבחירות וכי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יחליט האם להאריך את הנושא גם לבחירות הקרובות.

חלק ניכר מהדיון עסק במימון הבחירות: חוק מימון הבחירות קובע כי כל סיעה זכאית למימון ציבורי שניתן בשלושה תחומים: מימון הוצאות בחירות בתקופת בחירות, מימון הוצאות שוטפות בתקופת כהונת הכנסת ומימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי. עקב קיום שלוש מערכות בחירות תוך פחות משנה, מוצע להתאים את הכללים לחישוב הוצאות הבחירות, המקדמות וההלוואות שניתנות למפלגות על חשבון מימון ההוצאות השוטפות. במקביל, מוצע להקל על קבלת מימון להוצאות בחירות לרשימות מועמדים חדשות.

לאור זאת, תחול עלייה של 31% ביחידת המימון וכן תוספת של חצי יחידת מימון לכל מפלגה. החזר ההלוואות יוקפא, וגבייתן תחודש רק לאחר הבחירות לכנסת ה-23. ייתרת ההלוואות לא ינוכו מהמקדמות לבחירות הבאות. הפריסה תהיה על פני 4 שנים ו-4 חודשים במקום על פני 4.5 שנים.

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) שהתנגד להצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 אמר "המעסיקים הפרטיים בארץ סופגים בתוך שנה אחת עלות של 4 ימי חופשת בחירות. ימי החופש מוערכים בכ-6 מיליארד ₪. גם נכים וקשישים שמעסיקים עובדים זרים, ישלמו לעובדים הזרים 200% למטפלים שאין להם כלל זכות הצבעה. אין שום סיבה להעלות את תקציבי מימון הבחירות למפלגות בזמן שאנחנו לוקחים כסף מכיסם של המעסיקים. אין סיבה להעלות את תקציב המימון".

ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר) ביקש להוסיף להצעת החוק אפשרות גיוס משאבים מעבר למימון מפלגות כגון בקשת סיוע מחברי המפלגה. זה יסייע לכל המפלגות. אמר שמולי.

נציגת משרד מבקר המדינה גב' חנה רתם אמרה בעניין הלוואות, "חלק מהמפלגות חייבות לאוצר המדינה לא מעט כסף. למעט מפלגה אחת שחרגה, כל המפלגות מימשו 63% מסך תקרת ההוצאה".

כאמור, הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22 אושרה פה אחד בתמיכת 11 חברים, לעומת, הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) שאושרה בתמיכתם של 10 חברי כנסת מול התנגדותו של ח"כ עודד פורר.

אם לא יהיו התפתחויות דרמטיות, הכנסת ה-22 צפויה להתפזר היום זמן קצר לפני חצות, חודשיים בלבד לאחר שהושבעה בטקס חגיגי. הכנסת תצביע היום על שתי הצעות חוק. הראשונה, הצעה לפיזור הכנסת שכוללת את תאריך הבחירות הקרובות: ה-2 במרץ 2020, ו' אדר תש"ף. השניה, הצעה ובה שינויים בנוגע ללוח-הזמנים לרישום המפלגות החדשות, עבודת ועדת הבחירות המרכזית ומימון מפלגות.

למרות שהסיכויים קלושים, כל עוד לא אושרה הצעת החוק לפיזור הכנסת, לא אפסו הסיכויים להרכבת הממשלה. מועד פיזור הכנסת המקורי הינו היום בשעת חצות, ואם עד לשעה זו, תוגש לנשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין בקשה שעליה חתומים 61 חברי כנסת להטיל את הרכבת הממשלה על אחד מבין 120 חברי הכנסת, המועמד יקבל שבועיים נוספים כדי לנסות להרכיב את הממשלה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו