איזה שטות לעשות דבר כזה .
עוד הפעם קנה הרצוץ שהיה בעבר עם מצריים.
אסור לנו להשען על עם אחר.
עם עיקש אנחנו.
אז צחקו על יוסי שריד שהציעה דבר דומה.
וזה יתר גרוע מגרועה.