Hadas Parush/Flash90

ישראל הולכת שוב לבחירות: חוק פיזור הכנסת אושר לקריאה שנייה ושלישית

הועדה המיוחדת אישרה הלילה את הצעות החוק לפיזור הכנסת לקריאה שניה ושלישית. המליאה תפתח בדיונים לאישור סופי של פיזור הכנסת בעוד כשעה או מעט יותר. ח"כ מיקי זוהר עדכן כי "נתניהו יגיע להצבעות בקריאה שניה ושלישית במליאה

הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22, והצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) אישרה את הצעות החוק לקריאה שניה ושלישית. הצעות החוק יועלו להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית בהמשך הלילה. ח"כ מיקי זוהר אמר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יגיע להצבעה בקריאה שניה ושלישית על פיזור הכנסת.

בתום דיון ארוך ומייגע לתוך הלילה, ולאחר שחברי הכנסת הגישו ונימקו עשרות הסתייגויות להצעות החוק, לבקשת ח"כ פורר הוועדה יצאה להתייעצות סיעתית. בתום מו"מ ארוך, חברי הכנסת משכו את מרבית ההסתייגויות לא לפני שהוועדה אישרה את ההסתייגות של ח"כ עודד פורר, הסתייגות שמסמיכה את שר העבודה והרווחה באישור ועדת הכספים לקבוע את שיעור השכר שישולם לעובד שאינו אזרח ישראל שמועסק ע"י יחיד ביום הבחירות.

הסתייגות נוספת שהתקבלה של ח"כ אחמד טיבי עוסקת בהסמכת ועדת הכספים או ועדה זמנית אחרת של הכנסת לדון בתיקון לחוק התכנון ובניה, תיקון שמכונה חוק קמניץ. כאמור, מדובר בסמכות דיון. כ"כ התקבלה הסתייגותו של סגן השר יצחק כהן בעניין הסמכת ועדת הכספים לדון בתקנות לחוק התכנון והבניה, תקנות מתוקף תיקון 101 לחוק.

היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי הדיונים וההצבעה יוכלו להימשך גם אחרי חצות. גם הצעת החוק הנלווית שמסדירה את לוחות הזמנים של מערכת הבחירות עברה בקריאה ראשונה ברוב של 93 תומכים מול שבעה מתנגדים. בעקבות היעדרותו של נתניהו מההצבעה אמר גנץ לח"כים במליאה כי אם נתניהו לא יבוא בעצמו להצביע ייתכן שלא תהיה הצבעה על פיזור הכנסת.

הליך החקיקה לקראת פיזור הכנסת החל הבוקר עם התכנסות הוועדה המסדרת בראשותו של ח"כ אבי ניסנקורן (כחול לבן). הוועדה, שלה סמכויות הנוגעות לסדרי הדיונים בכנסת, אישרה תחילה פטור מחובת הנחה לשתי הצעות חוק. הראשונה, הצעה לפיזור הכנסת שכוללת את תאריך הבחירות הקרובות: 2 במרץ 2020, ו' אדר תש"ף. השנייה, הצעה ובה שינויים בנוגע ללוח הזמנים לרישום המפלגות החדשות, עבודת ועדת הבחירות המרכזית ומימון מפלגות. מיד לאחר אישור שלושת הקריאות במהלך היום, ההצעות יחזרו לוועדה המסדרת לדיון לקראת הכנתן לקריאה נוספת. גורמים בכנסת טוענים כי האישור בפועל של פיזור הכנסת יהיה סמוך לחצות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו