שר התחבורה יהודי דתי,
הרבה מהשרים גם כן נמנים על ציבור זה,
אז למה המדינה רק מדרדרת?
כי ביבי עדיין בשלטון ….