השר לביטחון פנים גלעד ארדן פנה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט לבחינת אפשרות למנות מפכ"ל משטרה ונציב שב"ס למרות שכרגע מכהנת ממשלת מעבר. ארדן: "אין ודאות שתקום ממשלה אחרי הבחירות, ולכן אני מעוניין להביא לאישור מועמדים לכהונת קבע"

השר לביטחון פנים גלעד ארדן פנה בימים האחרונים ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בבקשה לבחינת אפשרות למנות מפכ"ל משטרה ונציב שב"ס בממשלת מעבר.

ארדן הסביר: "בעבר החלטתי שלא להביא בפני הממשלה מועמדים לתפקידים אלה לאור פיזור הכנסת והציפיה כי בעקבות הבחירות תכונן ממשלה חדשה. אולם לאור שינוי הנסיבות המשמעותי והתמשכות תקופת הבחירות והיציאה למערכת בחירות נוספת שגם לאחריה אין ודאות שתקום ממשלה, אני מעוניין להביא בפני הממשלה לאישור מועמדים לכהונת קבע".

מכתבו של ארדן ליועמ"ש

מאז פרישתו של המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך לפני מעל לשנה, לא מונה באופן רישמי מפכ"ל חדש, וניצב מוטי כהן משמש כמ"מ מפכ"ל המשטרה, המינוי הזמני של כהן, הוא כתוצאה מהתנגדות ועדת גולדברג למינוי בכירים לאשר את מינויו של מועמדו של משה (צ'יקו) אדרי. בעקבות כך החליט השר ארדן להאריך את זמן כהונתו הזמני בעקבות מערכת הבחירות (מועד א') והעובדה שיש ממשלת מעבר שמקשה על מינוי קבוע.

השר ארדן הסביר, כי לאחר שבחן ושקל את מכלול השיקולים הנוגעים למועמדים ולהליך המינוי ובהתחשב בעובדה שאנו נמצאים 3 חודשים בלבד לפני יום הבחירות (מועד א'), צפוי וברור שהליך מינוי שיתקיים כעת, יסבול מחוסר וודאות, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הציבורי, שכן הדיון הציבורי בעת הזו לא יעסוק בשיקולים המקצועיים של המינוי והבסיס לו עלול לנבוע משיקולים פוליטיים ולא מטובת המשטרה וכן קיים חוסר וודאות משפטית באשר ליכולת להשלים ההליך לפני מועד הבחירות.

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למינויים על ידי שרים או על ידי הממשלה בתקופת בחירות, יש להימנע ככל האפשר ממינויים כאלה. הדבר מודגש אף יותר בכל הנוגע למינוי בעלי תפקידים בכירים שנעשים ללא הליך של מכרז או ועדת איתור – ובהם גם מפכ"ל המשטרה. "ככלל", נכתב בהנחיית, "בתקופת בחירות יש להימנע ממינויים של קבע למשרות אלה".