Μετά από 2.000 χρόνια του Δεύτερου Ναού, η Ελλάδα και το Ισραήλ διαπραγματεύονταν μαζί χωρίς οργή για αυτό που είχαμε. Οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία του ναού της Ιερουσαλήμ. Αναρωτιέμαι αν μιλάνε γι 'αυτό. Είναι επίσης καλό ότι τώρα υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ των Ελλήνων και του λαού του Ισραήλ. Αυτό είναι μέρος της λύτρωσης που πρόκειται να συμβεί σύντομα και γρήγορα.