לפי מה שקראתי צריכים רוב של 90 חברי כנסת להחליף יושב ראש