שנת 2019 הסתיימה עם גירעון של 52 מיליארד שקלים, חריגה של 12 מיליארד שקלים מהיעד המקורי שהציבה הממשלה. בעוד שהיעד עמד על 2.9%, הגירעון המצטבר בסוף שנת 2019 הוא 3.7%. בכירים באוצר: צריך ממשלה בהקדם כדי לטפל בנתונים הגרועים

משרד האוצר מפרסם הערב את נתוני הגירעון בתקציב לשנה החולפת. הגירעון עומד על 52 מיליארד שקלים, ומדובר בחריגה של 12 מיליארד שקלים מהיעד המקורי שהציבה הממשלה. מנתונים שפרסם משרד האוצר עולה כי בעוד שהיעד עמד על 2.9%, הגירעון המצטבר בסוף שנת 2019 הוא 3.7%.

הסיבה לכך נובעת מחריגה של שלושה מיליארד שקלים בהוצאות הממשלה. בד בבד ההכנסות ממיסים היו נמוכות בתשעה מיליארד שקלים מהמצופה. הסימנים לחריגה הצפויה מהגירעון הופיעו כבר בסוף שנת 2018, אך באותה השנה ישראל עמדה ביעד. כעת נראות תוצאות החריגה ב-0.8%.

בסוף חודש נובמבר פורסם כי במשרד האוצר מגבשים תוכנית לצמצום הגירעון עוד בטרם תוקם הממשלה הבאה. שר האוצר משה כחלון הורה לראשי משרדו להביא בפניו תוכנית שתכלול קיצוצים והעלאות מיסים. הצעדים הכלולים בתוכנית יהיו כאלה שאינם מצריכים אישור מהכנסת ושממשלת מעבר מוסמכת לנקוט אותם.

בצד ההכנסות מהמיסים נרשם פער של כ-9 מיליארד שקל מהתכנון המקורי. בעוד שבאוצר בנו על הכנסות של 356.7 מיליארד שקל, בפועל הכנסות המדינה עמדו על 347.6 מיליארד שקל. כ-6 מיליארד מהפער נובע מהכנסות ממיסים נמוכות מהצפוי, וכ-3 מיליארד שקל מהפער נובע מ"הכנסות אחרות" שעליהן התבססו באוצר, כמו הכנסות ריבית או הכנסות מחברות שונות בבעלות המדינה. נתוני המגמה מצביעים על גידול בגביית המיסים בשיעור של 4% מתחילת שנת 2019. בשנים קודמות נרשמה מגמה של כ-7%.

בכירים באוצר אומרים שברור שצריך שתהיה ממשלה בהקדם כדי לטפל בנתונים הגרועים מאוד של 2020 ושל השנים הבאות שנראות מאוד גרעוניות ושצריך ארגון מחדש של התקציב.